adopt

A chodiť 2
A chodiť 2
Barbie chce ísť na prechádzku cez resort, ale nevím, aké...