110m

110 m prekážok
110 m prekážok
Závod v tejto trati 110m prekážok a oblasti činnosti