suck

shoot em
shoot em
I detta skytte spelet måste du förstöra huvudet före komma nära...