selecting

Lights Out
Lights Out
Målet är att lägga alla planer på luminitele. När du väljer en...
Quick Brick
Quick Brick
Ta bort så många block genom att välja ut grupper av tre eller...
Crazy Boxes
Crazy Boxes
Klicka på den grå celler i en viss ordning, så att planerna på...