resort

En promenad 2
En promenad 2
Barbie vill gå på promenad genom utväg men vet inte vilka kläder...