raised

GÅTA
GÅTA
Målet är att höjas alla klocka så fort som möjligt