porky

Sylvester under havet
Sylvester under havet
I det här spelet GRIS sälja fisk, men Sylvester har inga pengar....