knees

Minfält of Death
Minfält of Death
Vet inte hur, men ni landade på minerade mark. Hur kan du komma dit?...