killed

30k Starfighter
30k Starfighter
Har några skytte i rymden och inte får själv dödades.