farmer

Jordbrukaren
Jordbrukaren
I det här spelet är du en fattig jordbrukare som har någon...