diagonally

Connect 4
Connect 4
Sätt mynt till kolonnen och försöker ansluta 4 bitar antingen...