countdown

Har du något emot bro!
Har du något emot bro!
Har du något emot bro! Ja 6 på en tärning för att komma ur...