commander

Cannon Commander
Cannon Commander
Protect slottet genom att skjuta kanon. Se till att inga fiender...
Soldier X
Soldier X
Du är en soldat, och flydde med arméns befälhavare veta. Du har en...