chaser

Diamond Chaser
Diamond Chaser
Go for the diamanter!
Diamond Chaser
Diamond Chaser
Du pilot ett rymdskepp och din uppgift är att samla in diamanter...