altitude

Helikoptern
Helikoptern
Helikopter Fly helikoptern och försöker undvika dig på något...
KOLOSS Bad Altitude
KOLOSS Bad Altitude
KOLOSS i detta spel skulle vara på en högre höjd i förhållande...