striking

Deluxe Pool
Deluxe Pool
Wymaga to wprowadzenia bilardowe kule w kolejności ich numeracji....