starfighter

Starfighter
Starfighter
Keep shooting fali po fali spacecrafts wroga.
30k Starfighter
30k Starfighter
Czy jakieś strzelania w kosmosie i nie dostać się zabił.