shoots

Quick Draw
Quick Draw
Buster strzelać przed pędy można