sealed

One on One Soccer
One on One Soccer
Odbijaj piłkę od ściany w zamkniętym pomieszczeniu w 1-w-1 mecz...