satellite

Sputnik
Sputnik
SputnikSputnik jest satelitarnych o konieczności uruchomienia...