salmon

Shoot Salmon
Shoot Salmon
Połowu łososia szybko z bronią
Shooting Salmon
Shooting Salmon
Połowów łososia z Spear