placing

Quix
Quix
Przenieś kolory płytek do nowej lokalizacji. Usuń płytek poprzez...
Submarine kypck
Submarine kypck
W tej grze należy zapisać załogi, wprowadzenie podmorskich na...
Deluxe Pool
Deluxe Pool
Wymaga to wprowadzenia bilardowe kule w kolejności ich numeracji....