permitted

Żaba 2
Żaba 2
Przewodnik w żaba z kierunkowe klawisze jeść błędów i przejść...