pefecta

Bride Barbie
Bride Barbie
Tu wszedł do podjęcia z kolei stać się Barbie oblubienicy....