ordered

Gra 24
Gra 24
Joculete tym celem jest zorganizowanie części tak, że są one...