javelin

Rzut oszczepem
Rzut oszczepem
Wyścig z innymi 3 znaki w przypadku Javelin