gandacelul

Gandacelul
Gandacelul
Użyj myszki do podnoszenia przeszkód na drodze gandacelului.