galaxians

Galaxians
Galaxians
Jest to strzelanka miejsca na cześć tego "rakieta" klasyczna gra...