flinstone

Freddy
Freddy
Fred Flinstone dostaje do jedzenia wszystkich żywności w tej grze....
Fred Flinstone
Fred Flinstone
Mu pomóc wygrać wyścig, Fred!