finder

3 Wyszukiwacz
3 Wyszukiwacz
Spot i pasuje do wzorca wymagane przed czasu wyczerpania