dinamitelor

Fire Man
Fire Man
Bądź mądry i dinamiteaza wszystko przenieść na ekran, ale pobyt...