cruel

Srebro arrow
Srebro arrow
Okrutnego Joe a princess zakładnika na ciebie i jest miły...
Operation Thunder
Operation Thunder
Okrutnego Lee ma zrobione 200 żołnierzy, Twoim zadaniem jest...