citizen

Citizen Kerry
Citizen Kerry
Catch spadający obiekt w tym gry polityczne