bunker

Bunkier
Bunkier
Użyj myszki i strzelać wrogów.