asteriod

Astro Boy
Astro Boy
Unikaj dotkniętych asteroida i zniszczyć go przetrwać