accomplishes

Elite Forces Afghan
Elite Forces Afghan
Zabij wszystkich wrogów, zebrać wszystkie premie i dokonuje misji.