2125

Star Ship
Star Ship
W 2125 ludzkiego rozpoczął poszukiwania miejsca, a więc wiedział,...