sunk

Bomber - Bob
Bomber - Bob
Flight of Bomber mot fiendtlige fly og senket skip.