returned

Ivan Drago
Ivan Drago
Eternal motstander av Rocky Balboa, den russiske Ivan Drago...
Det er ikke i kontrakten
Det er ikke i kontrakten
Prosjektet du kjører en bil vil ikke gå for langt hvis resultatet...