ratsuk

Ratsuk
Ratsuk
Tvinge motstanderen til en posisjon uten gyldig flytte