project

Det er ikke i kontrakten
Det er ikke i kontrakten
Prosjektet du kjører en bil vil ikke gå for langt hvis resultatet...