preventing

Connect 4
Connect 4
Sett mynt i kolonnen, og prøver å koble 4 stykker enten vannrett,...