painful

Røntgenbilde
Røntgenbilde
Identifiser objekter glemt av legene i en pasient. Selv om det høres...