memorize

Memory Family Guy
Memory Family Guy
Flip over kortene og memorisere tegnene i dette minnet Kamp