killed

30k Starfighter
30k Starfighter
Har noen skyting i rommet og du ikke får deg drept.