failed

Dragon Tower
Dragon Tower
På toppen av et tårn er en skatt. Det er lukket og passet på av...