exposed

Combat Instinct
Combat Instinct
Du blir utsatt for ekstrem stråling. Finn en decontamination chamber...