delay

Ulastelig
Ulastelig
Betyr dette tidspunktet, og vil utsette møtet fordi de er wanderers...