capere

Escaper capere
Escaper capere
Skyt alle fiendene før de skyter deg