addemup

Addemup
Addemup
Må elimni tall å gjøre montering og sette resultatet.